Vi planterar träd per såld bil!

Vi klimatinvesterar och planterar träd för klimatet i samarbete med Plantmore.com.

För varje ny Morgan såld planterar vi 50 nya träd samt för varje begagnad Morgan planterar vi 20 träd.

Läs mer om Plantmore.com här >

Klimatinvesterar genom Plantmore.com

British Auto har ett hållbarhetstänk som präglar verksamheten. Fastigheten är byggd och projekterad av moderföretaget Svensk Industriförvaltning AB och val av material och uppvärmning har skett med miljöhänsyn.

Fastigheten har också ett utrymme för service och reparation av bilar där branschens regler följs, t ex vad avser oljeavskiljare.

När det gäller vår partner Morgan Motor Company verkar företaget aktivt för att arbeta som ett ansvarsfullt företag genom att fokusera på ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance), det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Kärnan i Morgans engagemang utgörs av tre områden: att förse sina kunder med en produkt som är anpassad till deras miljö och etiska övertygelser, att stödja samhället – lokalt och nationellt – genom sitt CSR-program (Corporate Social Responsibility) och att minimera dess miljöavtryck.

För mer information, se ”The 2020 Morgan Sustainability Report” som finns för nedladdning här